Prezam - Kompresory, pneumatické náradie, rozvody vzduchu, generátory, čerpadlá, dúchadlá, elektrické motory